Nota prawna

Nota prawna

Serwis Oculux ma charakter wyłącznie informacyjny. Oculux s.c. nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników serwisu. Żadna z informacji zamieszczonych w serwisie nie stanowi oferty. Oculux s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji umieszczonych w serwisie, w wybranym przez przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do serwisu Oculux, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron są zastrzeżone. Korzystanie z serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z serwisu w inny sposób jest niedozwolone

Znaki towarowe i ochrona prywatności

Znaki towarowe umieszczone na stronie są znakami zarejestrowanymi na rzecz poszczególnych firm w Urzędzie Patentowym i są chronione prawem. W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami.